กิจกรรมการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
กองทัพเรือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน จัดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ เกาะพะงัน

กองทัพเรือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน จัดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ เกาะพะงัน

กองทัพเรือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน จัดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ เกาะพะงัน

๔ เมษายน ๒๕๖๗