กิจกรรมการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ทั้งหมด
กรมทะเลชายฝั่ง จัดติวเข้ม !! อบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง" ครั้งที่ 2 พื้นที่จังหวัดตรัง

กรมทะเลชายฝั่ง จัดติวเข้ม !! อบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง" ครั้งที่ 2 พื้นที่จังหวัดตรัง

กรมทะเลชายฝั่ง จัดติวเข้ม !! อบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง" ครั้งที่ 2 พื้นที่จังหวัดตรัง

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗