กิจกรรมการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ทั้งหมด
กระเป๋าทำมือเราสวยนะ  ผลิตจากเชือกที่เป็นขยะทะเล มาเที่ยวชมหมู่บ้านชาวมอแกน

กระเป๋าทำมือเราสวยนะ ผลิตจากเชือกที่เป็นขยะทะเล มาเที่ยวชมหมู่บ้านชาวมอแกน

กระเป๋าทำมือเราสวยนะ ผลิตจากเชือกที่เป็นขยะทะเล มาเที่ยวชมหมู่บ้านชาวมอแกน

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖