พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

Release Date : 07-01-2019 00:00:00
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๓๘ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง