พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

Release Date : 25-12-2017 13:30:01
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องวิชัยประสิทธิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๓๐๐ น.


 

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง