จัดประชุม/สัมมนาแนวทางการประสานงานและรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้น(first Aid) ครั้งที่๑ ให้แก่หน่วยงานเรือ ที่ปฏิบัติงานในทะเล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนริมชายฝั่งทะเลพื้นที่ที่กำหนด ตามแผนงานโครงการ

Release Date : 20-12-2017 15:30:51
จัดประชุม/สัมมนาแนวทางการประสานงานและรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้น(first Aid) ครั้งที่๑ ให้แก่หน่วยงานเรือ ที่ปฏิบัติงานในทะเล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนริมชายฝั่งทะเลพื้นที่ที่กำหนด ตามแผนงานโครงการ

จัดประชุม/สัมมนาแนวทางการประสานงานและรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้น(first Aid) ครั้งที่๑ ให้แก่หน่วยงานเรือ ที่ปฏิบัติงานในทะเล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนริมชายฝั่งทะเลพื้นที่ที่กำหนด ตามแผนงานโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตน์” ณ โรงแรมสบาย รีสอร์ท พัทยา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ส.ค.๖๐


  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
จัดประชุม/สัมมนาแนวทางการประสานงานและรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้น(first Aid) ครั้งที่๑ ให้แก่หน่วยงานเรือ ที่ปฏิบัติงานในทะเล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนริมชายฝั่งทะเลพื้นที่ที่กำหนด ตามแผนงานโครงการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง