กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เตรียมการจัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2566 มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Release Date : 15-02-2024 00:00:00
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เตรียมการจัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2566 มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เตรียมการจัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2566 มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.30 - 13.30 น. พลเรือโท พาสุกรี วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2566 มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ห้องประชุม กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เตรียมการจัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2566 มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง