มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประชุมสามัญประจำปี 2566

Release Date : 29-11-2022 00:00:00
มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประชุมสามัญประจำปี 2566

มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประชุมสามัญประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 พลเรือตรี พาสุกรี วิลัยรักษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ เป็นประธานการประชุม มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ห้องชมวารี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2566 และติดตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้เป็นไปตามพระนโยบาย พระดำริ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ประจำปีงบประมาณ2566

รูปภาพที่เกียวข้อง
มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประชุมสามัญประจำปี 2566
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง