การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ครั้งที่ 1/65

Release Date : 23-08-2022 00:00:00
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ครั้งที่ 1/65

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องชมวารี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ครั้งที่ 1/65
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง