กองทัพเรือ จัดกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จว.ระยอง

Release Date : 24-06-2022 00:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จว.ระยอง

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จว.ระยอง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จว.ระยอง โดยมี ผู้แทนจากมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้มีการรณรงค์การดำน้ำเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติในทะเล และเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยถวายสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การเก็บขยะชายหาด การดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล การปล่อยพันธุ์ปลา การปลูกปะการัง และการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ โดยมีศิลปิน ดารา นักแสดง ร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลในครั้งนี้ด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้แก่นักเรียน และเยาวชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานขอความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในโอกาสต่อไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จว.ระยอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง