หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน

Release Date : 08-06-2022 00:00:00
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

โดยมีกิจกรรมฯ ที่สำคัญ ประกอบด้วย

๑. พิธีเปิดกรวยถวายพระพร

๒. พิธีมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดชายหาด

๓. พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลการประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ สีสันใต้ท้องทะเล”

๔. พิธีมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

๕. กิจกรรมปลูกปะการัง

๖. กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ

๗. กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

๘. กิจกรรมเก็บขยะในทะเล และบริเวณชายหาด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทะเลให้สวยงามและสมบูรณ์ มีความเป็นจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้ยังมีความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม” อีกทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการถวายรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ แฟชั่นและเครื่องประดับ ประจำปี ๒๕๖๑ จาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม อีกด้วย

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง