สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำน้ำเพื่อสำรวจและอนุรักษ์เเนวปะการัง สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย ทรงเก็บกู้ซากอวนที่พันติดปะการังใต้ทะเล

Release Date : 04-04-2022 00:00:00
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำน้ำเพื่อสำรวจและอนุรักษ์เเนวปะการัง สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย ทรงเก็บกู้ซากอวนที่พันติดปะการังใต้ทะเล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำน้ำเพื่อสำรวจและอนุรักษ์เเนวปะการัง สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย ทรงเก็บกู้ซากอวนที่พันติดปะการังใต้ทะเล ซึ่งเศษอวนเหล่านี้นับเป็นภัยคุกคามระบบนิเวศทางทะเลอย่างร้ายแรง เต่าทะเล วาฬ โลมา และสัตว์ทะเลจำนวนมากเสียชีวิตจากการกินหรือถูกรัด ในขณะเดียวกันปะการังก็ไม่สามารถเติบโตได้ จากการถูกปกคลุมโดยเศษแหอวนเหล่านี้และตายในที่สุด จึงมีคำเรียกขานว่า อวนผี หรือ Ghosting Fishing Net ซึ่งเป็นเศษซากอวนที่สูญหายในท้องทะเล ไม่ว่าจะถูกทิ้งโดยตั้งใจ เช่น จากการทำลายหลักฐานการทำประมงผิดกฎหมาย ซ่อมอวนกลางทะเลแล้วก็โยนทิ้งไปเลย หรือโดยอุบัติเหตุ เช่น จากสภาพอากาศ กระเเสน้ำ เรือประมงตัดผ่านกันเองทำอวนเสียหาย

หลังจากทรงดำน้ำสำรวจเเละเก็บกู้ซากอวนดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงประเมินความเสียหายของเเนวปะการัง เพื่อวางเเผนดำเนินการเเนวทางการอนุรักษ์เเละฟื้นฟู อาทิเช่น การปลูกปะการังทดแแทน เพื่อรักษาแนวปะการังให้มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยและหากินของเหล่าสัตว์น้ำ ทรงเเนะเเนวทางการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ ในการแปรสภาพซากอวนประมง เพื่อเข้ากระบวนการแปลงเป็นเม็ดพลาสติกผลิตซ้ำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไป ภายใต้กิจกรรมของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระดำริ ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ ให้แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน

รูปภาพที่เกียวข้อง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำน้ำเพื่อสำรวจและอนุรักษ์เเนวปะการัง สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย ทรงเก็บกู้ซากอวนที่พันติดปะการังใต้ทะเล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง