10 ก.พ.65 ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มูลนิธิฯ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

Release Date : 10-02-2022 00:00:00
10 ก.พ.65 ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มูลนิธิฯ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มูลนิธิฯ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting
ทั้งนี้ แผนการดำเนินงาน เป็นการดำเนินการร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรภาคเอกชน ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระดำริ ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้อย่างมีความสมดุล อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกของประชาชน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวประการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

รูปภาพที่เกียวข้อง
10 ก.พ.65 ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มูลนิธิฯ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง