ฉก.กร.642 เก็บตัวอย่างทรายและสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ร่วมกับนักดำน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าฯ

Release Date : 02-02-2022 00:00:00
ฉก.กร.642 เก็บตัวอย่างทรายและสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ร่วมกับนักดำน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าฯ

"ฉก.กร.642 เก็บตัวอย่างทรายและสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ร่วมกับนักดำน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าฯ”
วันที่ 2 ก.พ.65 ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ 1 (ศคปน.ทรภ.1) ได้รับการสนับสนุน ฉก.กร.642 ในการเก็บตัวอย่างทรายและสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ร่วมกับนักดำน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าฯ บริเวณเขาแหลมหญ้า จ.ระยอง
????ตำแหน่งดำน้ำ บริเวณปลายแหลม เขาแหลมหญ้าทางทิศใต้น้ำลึก 6.6 เมตร
ผลการสำรวจ #ไม่พบคราบน้ำมัน สภาพสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลปกติ (หญ้าทะเล , ปลาเล็ก) พื้นท้องทะเล ทรายปนโคลน ทัศนวิสัยใต้น้ำ 3 เมตร
????ตำแหน่งดำน้ำ ทิศตะวันออกของปลายเบรคเขาแหลมหญ้า ระยะห่างจากปลายเบรคกันคลื่น 250 ม.น้ำลึก 6 เมตร
ผลการสำรวจ #ไม่พบคราบน้ำมัน สภาพสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลปกติ (หญ้าทะเล , ปลาเล็ก) พื้นท้องทะเล ทรายปนโคลน ทัศนวิสัยใต้น้ำ 3-4 เมตร

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฉก.กร.642 เก็บตัวอย่างทรายและสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ร่วมกับนักดำน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง