กิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารรีรัตนราชกัญญา" เก็บ คัดแยก ขยะชายหาด และขยะในทะเล

Release Date : 25-01-2022 00:00:00
กิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารรีรัตนราชกัญญา" เก็บ คัดแยก ขยะชายหาด และขยะในทะเล

วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) บริษัท CPF โรงเพาะฟักลูกกุ้งตราด และประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารรีรัตนราชกัญญา" เก็บ คัดแยก ขยะชายหาด และขยะในทะเล เป็นการมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม เพื่อนำไปแปรรูปเป็น ผ้าห่ม และเสื้อ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ณ หาดท่ากระดานบ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ ๖ บ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอเเหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารรีรัตนราชกัญญา" เก็บ คัดแยก ขยะชายหาด และขยะในทะเล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง