การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ เพื่อถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2562 และแผนงานการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2563

Release Date : 06-01-2020 00:00:00
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ เพื่อถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2562 และแผนงานการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2563

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 11.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2562 และแผนงานการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2563 โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯด้านต่างๆ กว่า 260 คนรวมทั้งมีการปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วย ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีโครงการฯ ทรงพระราชทานพระราโชบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ทรงปล่อยปลาฉลามและเต่าทะเล ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานสนองพระดำริฯ ทรงทอดพระเนตรการปล่อยเต่าทะเล จำนวน 34 ตัว ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบการประชุมทางไกลวีดิทัศน์พร้อมกันทั่วประเทศ และทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการโครงการฯ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ เพื่อถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2562 และแผนงานการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2563
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง