วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการอำนวยการโครงการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาจัดประชุมหารือการดำเนินงาน

Release Date : 18-12-2019 00:00:00
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการอำนวยการโครงการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาจัดประชุมหารือการดำเนินงาน

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ 3 (อาคาร 5) พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการอำนวยการโครงการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาจัดประชุมหารือการดำเนินงาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง