กองทัพเรือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน จัดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ เกาะพะงัน

Release Date : 04-04-2024 00:00:00
กองทัพเรือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน จัดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ เกาะพะงัน

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. พลเรือตรี ปณิธาน สิทธิโยธาคาร ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ พื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษธานี กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ ธารเสด็จ – เกาะพะงัน จัดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ พื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อให้ความรู้ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเยาวชน ในการอนุรักษ์ท้องทะเล ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ขยายผลเป็นวงกว้าง

โดยมีเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ และโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก โดยคณะวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติ ธารเสด็จ - เกาะพะงัน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ การเข้าฐานให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะทะเล โดย ทพญ.ฐานินทร์ หิริโอตัปปะ พร้อมอาสาสมัครกลุ่ม Trash Hero Koh Phangan เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล #Youngรักษ์ทะเล #มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน จัดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ เกาะพะงัน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง