โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Release Date : 13-08-2019 09:00:00
โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

"โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ร่วมกับกองทัพเรือ และจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2562 ร่วมกันเก็บขยะ เศษไม้ และถุงพลาสติก บริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถหาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่าหนึ่งพันคน
กองทัพเรือ รับสนองพระราขดำริ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ ที่ทรงโปรดเกล้าฯให้ “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และ ประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ เศษไม้ และถุงพลาสติก บริเวณชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลไทยต่อไป
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระประสงค์ให้มีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ทะเล เช่น เต่าทะเลและพะยูน รวมถึงหญ้าทะเล การเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ การจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ทะเล รวมทั้งทรงมีพระประสงค์ให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล


"โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ได้ดำเนินโครงการฯจำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย


1.ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ประกอบด้วยแผนงานศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงาน และแผนงานสนับสนุนการอนุรักษ์พะยูน โดยมีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานกรรมการ


2.ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง ประกอบด้วยแผนงานจัดทำปะการังเทียม และแผนงานอนุรักษ์ท้องทะเล โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานกรรมการ


3.ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยแผนงานเสริมสร้างจิตสำนึก และแผนงานประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานกรรมการ

"โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" จะจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสัญจร ครั้งที่ 2 บริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะใต้ทะเลและชายทะเล การปล่อยเต่าทะเล การประกวดวาดภาพเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลไทย "รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล" การแสดงนิทรรรศการ การสาธิตช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก และการปลูกหญ้าทะเล เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารของพะยูนต่อไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง