สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อให้แก่พะยูนที่เกยตื้นตัวล่าสุด และทรงรับพะยูน ทั้ง 2 ตัวไว้ในโครงการ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ

Release Date : 06-07-2019 16:21:46
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อให้แก่พะยูนที่เกยตื้นตัวล่าสุด และทรงรับพะยูน ทั้ง 2 ตัวไว้ในโครงการ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อให้แก่พะยูนที่เกยตื้นตัวล่าสุด และทรงรับพะยูน ทั้ง 2 ตัวไว้ในโครงการ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุุ์ 
 
ความคืบหน้าลูกพะยูน 2 ตัวที่เข้ามาเกยตื้น อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองพระราชดำริฯ หลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ทรงพระราชทานชื่อให้แก่ลูกพะยูนเกยตื้นตัวล่าสุด ที่จังหวัดกระบี่ว่า "ยามีล" ซึ่งเป็นภาษายาวี แปลว่า ชายรูปงามแห่งท้องทะเล และทรงรับลูกพะยูนมาเรียมและพระยูนยามีล ไว้ในโครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริฯ
 
ขณะที่สุขภาพมาเรียม แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ รอยด่างขาวดำที่เกิดขึ้นจากความเครียดเริ่มลดลง ส่วนลูกพะยูนยามีล เริ่มแข็งแรงแต่บาดแผลรอยขีดข่วน ทำให้ยังต้องอยู่ในการดูแลของทีมสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด คาดว่าพะยูนทั้ง 2 ต้องใช้ระยะเวลาดูแลไม่ต่ำกว่า 1 ปี จึงกลับไปใช้ชีวิตปกติในท้องทะเลได้
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะศึกษาพฤติกรรมการหลงฝูงของลูกพะยูนและการเข้ามาเกยตื้นของลูกพะยูน ที่พบบ่อยมากขึ้น เพื่อที่จะช่วยในการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนได้เห็นคุณค่าของสัตว์ทะเลในท้องทะเลไทย ปัจจุบันคาดว่ามีพะยูนหลงเหลืออยู่ในทะเลไทยประมาณไม่ต่ำกว่า 250 ตัว ซึ่งจังหวัดตรังมีพะยูนมากที่สุดในโลก

รูปภาพที่เกียวข้อง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อให้แก่พะยูนที่เกยตื้นตัวล่าสุด และทรงรับพะยูน ทั้ง 2 ตัวไว้ในโครงการ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง