๑๑ ธ.ค.๖๑ ประชุมคณะกรรมการฯด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์

Release Date : 11-12-2018 11:00:00
๑๑ ธ.ค.๖๑ ประชุมคณะกรรมการฯด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ“อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์”  ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์  ณ ห้องชมวารี  กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
๑๑ ธ.ค.๖๑ ประชุมคณะกรรมการฯด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง