จก.กพร.ทร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง

Release Date : 12-09-2018 00:00:00
จก.กพร.ทร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง

จก.กพร.ทร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐ - ๑๓๐๐ ห้องชมวารี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ และแผนการดำเนินโครงการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยงานร่วมสนองพระดำริฯ เข้าร่วมประชุม

รูปภาพที่เกียวข้อง
จก.กพร.ทร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง