เสวนา "นวัตกรรมโดรนเพื่อการอนุรักษ์" งานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร

Release Date : 10-09-2018 12:27:47
เสวนา "นวัตกรรมโดรนเพื่อการอนุรักษ์" งานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร

     วันสุดท้ายของงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ในเวทีรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมการอนุรักษ์ บอกเล่าถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะนวัตกรรมโดรนเพื่องานอนุรักษ์
 
     ช่วงหนึ่งของการเสวนา "นวัตกรรมโดรนเพื่อการอนุรักษ์" โดยนายกฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เล่าถึงการสำรวจพะยูนบริเวณแนวหญ้าทะเล โดยประยุกต์หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก ลดข้อด้อยของการสำรวจโดยวิธีการใช้เครื่องบินมีคนขับสำรวจแบบเดิม ที่การบินต่ำ ก่อเสียงรบกวน และใช้งบประมาณสูง ซึ่งข้อมูลภาพจากระบบหุ่นยนต์สำรวจทางอากาศขนาดเล็ก หรือโดรนที่นำมาประยุกต์ใช้ในการสำรวจจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว กำหนดทิศทางบริหารจัดการอนุรักษ์พะยูนและทรัพยากรชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน นำไปประยุกต์ใช้ในสัตว์ป่าอื่นๆหรือทรัพยากรชายฝั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     ข้อมูลที่ได้จากโดรนสำรวจ พบว่า พะยูนใกล้สูญพันธุ์ ในจังหวัดตรังเมื่อปี 2560 พบ 210 ตัว และปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ล่าพะยูนด้วยความเชื่อแบบผิดๆว่า กระดูกพะยูน ช่วยบำรุงกำลัง และรักษาโรคมะเร็งได้ ส่วนเขี้ยวพะยูน นำไปเป็นเครื่องรางได้ทำให้พะยูนเป็นที่ต้องการในตลาดมืด
 
     ภายในงานยังจำหน่ายผ้าทอจอมป่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนในผืนป่าตะวันตก / ของที่ระลึกจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พร้อมเปิดจําหน่ายภาพกวางผาที่ใช้จัดแสดงเพื่อระดมทุนเข้ากองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สำหรับใช้ในงานอนุรักษ์ต่อไป