กลุ่ม Trash Hero Koh Mak นำผู้เข้ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ อพท. เก็บขยะจากทะเลหาดอ่าวขาว เกาะหมาก จ.ตราด

Release Date : 06-09-2018 10:01:25
กลุ่ม Trash Hero Koh Mak นำผู้เข้ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ อพท. เก็บขยะจากทะเลหาดอ่าวขาว เกาะหมาก จ.ตราด

บริเวณชายหาดอ่าวขาว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด กลุ่ม Trash Hero Koh Mak พร้อมด้วยเยาวชน ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “เกาะหมากสดใสร่วมใจลดคาร์บอน KohMak…Low Carbon” ที่จัดโดย อพท.3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ถูกคลื่นซัดมาจากทะเล ตลอดแนวชายหาดอ่าวขาว รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อสร้างความสะอาดและสวยงามให้กับชายหาดและท้องทะเลบริเวณดังกล่าว
 
สำหรับการจัดกิจกรรมเก็บขยะจากทะเลครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างความสะอาดสวยงามแล้ว เหล่าอาสาสมัคร Trash Hero Koh Mak ยังทำหน้าที่สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง รวมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวันที่เกิดจากตัวเขาเอง โดยเฉพาะการกำจัดขยะจากทะเลที่แต่ละปีมีจำนวนมากถูกคลื่นซัดเข้าฝั่ง ซึ่งทางกลุ่ม Trash Hero Koh Mak ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จัดกิจกรรมเก็บขยะจากทะเลตามชายหาดต่าง ๆ บนเกาะหมากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พบว่ามีจำนวนขยะจำนวนมากที่สามารถเก็บได้โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นขยะจำพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เศษอวนจากการทำประมง หรือแม้แต่เศษถุงกระสอบทรายที่ผู้ประกอบการนำมาวางไว้เป็นแนวกันคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งในช่วงฤดูมรสุม