กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดอบรมการใช้งาน Web template สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

Release Date : 26-07-2018 00:00:00
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดอบรมการใช้งาน Web template สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดอบรมการใช้งาน Web template สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ ห้องประชุมกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองบัญชาการ กองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้ารับการอบรม ดังนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมการปกครอง กรมการท่องเที่ยว กรมประมง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการและจัดการข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ลงบนเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน

  

  

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดอบรมการใช้งาน Web template สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง