การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์และการจัดพิธีเปิดโครงการฯ

Release Date : 19-12-2017 09:57:56
การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์และการจัดพิธีเปิดโครงการฯ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์และการจัดพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องชมวารี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในวันพุธที่ ๑๓ ธ.ค.๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐-๑๒๐๐ น. 


  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์และการจัดพิธีเปิดโครงการฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง