โครงการจัดนิทรรศการการให้ความรู้การอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

Release Date : 10-04-2024 00:00:00
โครงการจัดนิทรรศการการให้ความรู้การอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

โครงการจัดนิทรรศการการให้ความรู้การอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย กรมประมง โดย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้จัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 2 ครั้ง ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ ตำบลมาตาบพุด จังหวัดระยอง และบริเวณอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าตาลักษณ์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีชาวประมง และประชาชนในพื้นที่

ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน ของโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (อปสท.สร.) ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และเพื่อร่วมสนอง พระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชน และเยาวชน ได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากร และรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องทะเลให้ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป