กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี พบวาฬบรูด้า และโลมาอิรวดี

Release Date : 10-11-2023 00:00:00
กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี พบวาฬบรูด้า และโลมาอิรวดี

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 2 ชนิด คือ

1. วาฬบรูด้า (Bryde’s whale : Balaenoptera edeni) จำนวน 10 ตัว ทราบชื่อจำนวน 5 ตัว ได้แก่ แม่ข้าวเหนียวกับเจ้าข้าวสวย แม่กันยากับเจ้ามะลิ เจ้าสายฝน ไม่ทราบชื่อ จำนวน 5 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาครเพชรบุรี ระยะห่างจากฝั่ง 24-33 กิโลเมตร

2. โลมาอิรวดี (Irrawaddydolphin : Orcaella brevirostris) จำนวน 4 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างจากฝั่ง 5.02 กิโลเมตร สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบ พบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี และพบรอยโรค Tattoo Skin Disease (TSD) บนผิวหนังวาฬบรูด้าจำนวน 3 ตัว ได้แก่ แม่ข้าวเหนียวและเจ้าข้าวสวย เจ้าสายฝนและวาฬบรูด้าไม่ทราบชื่อ 1 ตัว และได้รับแจ้งพบแม่สายชลและวาฬบรูด้าไม่ทราบชื่อ 2 ตัว และพบบาดแผลบริเวณด้านหน้าหางทั้งสองด้าน และรอยถูกพันรัดที่คอดหางของแม่ข้าวเหนียว ซึ่งสัตวแพทย์จะติดตามต่อไป