ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง โรงแรมศรีพันวา จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม

Release Date : 22-07-2023 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง โรงแรมศรีพันวา จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงแรมศรีพันวา โดยเป็นกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเต่าทะเล ให้กับนักเรียนและประชาชน ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วยของทัพเรือภาคที่ 3 โดยเมื่อได้อบรมให้ความรู้เสร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมใจกันทำความสะอาดชายหาด เก็บขยะที่ถูกน้ำพัดมากองบนหาดทรายจำนวนมาก ขยะเหล่านี้นับว่าเป็นตัวสร้างปัญหาในกับระบบนิเวศวิทยาทางทะเลเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการให้เด็กนักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัส และเข้าใจถึงการอนุรักษ์เต่าทะเล ได้ดียิ่งขึ้น ทัพเรือภาคที่ 3 จึงได้นำเต่าทะเล จากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา มาให้ผู้เข้าร่วมกิจปล่อยเต่าทะเลที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ได้ฟูกฟักตั้งแต่เป็นไข่ และเลี้ยงจนโตสามารถเอาชีวิตในทะเลกว้างได้แล้ว ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ