กรมทะเลและชายฝั่ง สำรวจประชากร พร้อมตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก ด้วยวิธี Line transect และ Photo ID บริเวณพื้นที่ชายฝั่งอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Release Date : 20-01-2023 00:00:00
กรมทะเลและชายฝั่ง สำรวจประชากร พร้อมตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก ด้วยวิธี Line transect และ Photo ID บริเวณพื้นที่ชายฝั่งอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมทะเลและชายฝั่ง สำรวจประชากร พร้อมตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก ด้วยวิธี Line transect และ Photo ID บริเวณพื้นที่ชายฝั่งอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
วันที่ 16-20 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร ดำเนินการสำรวจประชากรและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากโดยวิธี Line transect และ Photo ID บริเวณพื้นที่ชายฝั่งอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ซึ่งผลการปฏิบัติงานพบสัตว์ทะเลหายากจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ โลมาอิรวดี จำนวน 1 ฝูง จากการประเมินด้วยสายตามีจำนวนประชากรประมาณ 2 - 3 ตัว พบอยู่บริเวณใกล้เกาะริกัน พฤติกรรมว่ายน้ำเดินทาง อีกชนิดคือโลมาหลังโหนก จากการประเมินด้วยภาพถ่าย Photo ID สามารถจำแนกได้ประมาณ 21 ตัว อยู่รวมกันเป็นฝูง 2-7 ตัว จำนวน 5 ฝูง พบอยู่บริเวณชายฝั่งท่าเรือซีทราน ท่าเรือดอนสัก เกาะแรต เกาะริกัน เกาะหลัก
พฤติกรรมภายในฝูงมีการหาอาหาร เลี้ยงดูลูก เล่นหยอกล้อ และพฤติกรรมสืบพันธุ์ ผลการตรวจสุขภาพโลมาพบว่าอัตราการหายใจอยู่ระหว่าง 5 - 10 ครั้ง / 5 นาที คุณภาพการหายใจลึก ชัดเจนและปกติ สภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ว่ายน้ำและดำน้ำได้ดี พบรอยฟันบนผิวหนังของโลมาจำนวน 3 ตัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของโลมาในฝูง โดยแผลไม่พบการติดเชื้ออื่น นอกจากนี้ยังพบลูกเเรกเกิดจำนวน 1 ตัว มีความสมบูรณ์ ตอบสนองได้ดี ว่ายน้ำและดำน้ำได้ดี