พบเต่ามะเฟือง ขึ้นวางไข่หาดนาเกลือ พังงา รังที่ 6

Release Date : 03-01-2023 00:00:00
พบเต่ามะเฟือง ขึ้นวางไข่หาดนาเกลือ พังงา รังที่ 6

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 02:50 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากนายนพรัตน์ ว่องไวย ราษฎรตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ว่าพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง ที่ชายหาดนาเกลือ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พิกัด 421033 E 908019 N (ห่างจากคอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟือง ของศูนย์เฝ้าระวังฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 670 เมตร) จึงเข้าไปตรวจสอบ พบว่าเต่ามะเฟืองได้วางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างฝังกลบไข่ แล้วทำหลุมหลอก จากนั้นจึงเดินลงสู่ทะเล
ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้วัดร่องรอยขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 220 ซม. ขนาดอก 110 ซม. และร่วมกันขุดค้นหาจนพบไข่เต่ามะเฟืองที่ระดับความลึก 72 ซม. ขนาดของไข่ 5.3 ซม. จึงแจ้งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) เพื่อประสานการปฏิบัติ ตรวจสอบพื้นที่ของหลุมวางไข่แล้วปรากฏว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไข่เต่ามะเฟือง จึงได้เคลื่อนย้ายพร้อมทั้งตรวจนับไข่เต่ามะเฟืองได้ทั้งสิ้น 131 ฟอง (ไข่ดี 116 ฟอง และไข่ลม 15 ฟอง) นำไปขุดหลุมฟักไข่ใหม่ในพื้นที่คอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟือง ของศูนย์เฝ้าระวังฯ เพื่อเฝ้าระวังดูแล พิทักษ์ ให้ลูกเต่ามะเฟืองได้ฟักและเดินลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ศวอบ. ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิด 2 หัว เพื่อคำนวณวันฟักจากอุณหภูมิไว้ที่หลุมไข่ดังกล่าวและเก็บตัวอย่างไข่ลมเพื่อนำไปศึกษาทางพันธุกรรมต่อไป