กรมทะเลชายฝั่ง รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลเกยตื้น ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ทะเล

Release Date : 05-12-2022 00:00:00
กรมทะเลชายฝั่ง รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลเกยตื้น ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ทะเล

กรมทะเลชายฝั่ง รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลเกยตื้น ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ทะเล
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 รายงานว่าได้รับแจ้งพบสัตว์ทะเลเกยตื้น ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ได้รับแจ้งจากคุณศรันย์ เรืองดุก ชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นที่บริเวณหาดทรายแก้ว ม.5 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่ากระ มีชีวิต ไม่ทราบเพศ สภาพค่อนข้างแข็งแรง จึงขนย้ายเต่าทะเลมายัง ศวทก. เพื่อรักษาและฟื้นฟูร่างกายก่อนปล่อยกลับสู่ทะเลต่อไป
2. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สทช.5) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการประสานงานจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กรณีมีผู้พบเต่าทะเลเกยตื้นได้รับบาดเจ็บ จึงได้เดินทางไปตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นเต่ากระ ขนาดกระดองกว้าง 40.5 ซม. ยาว 37.5 ซม. มีแผลบริเวณขอบกระดอง และแผลใต้ท้องสภาพแผลเก่า ซึ่งเต่ากระเป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และพบแหล่งวางไข่ที่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช จึงได้ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง นำมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ ณ สำนักงานศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช และจำส่งเพื่อรักษาพยาบาลต่อไป