ดำน้ำสำรวจพื้นที่โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงา

Release Date : 26-11-2022 00:00:00
ดำน้ำสำรวจพื้นที่โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงา

กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับทัพเรือภาค 3 ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ดำน้ำสำรวจพื้นที่โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดย สอฟ.และสอม. ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือโทอาภากร อยู่คงแก้ว และครูพลัง ยิ้มพานิชย์ ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี... ดูเพิ่มเติม