บริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ

Release Date : 23-11-2022 00:00:00
บริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ

กรม ทช. ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ ตำบลเขาไม้แก้ว จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) จำนวน 1 จุด บริเวณปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว จ.ตรัง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดตรัง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ติดตาม ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ ตำบลเขาไม้แก้ว จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) จำนวน 1 จุด บริเวณปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 33.3 กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ พลาสติกอื่นๆ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) และ กระสอบ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทาง การบริหารจัดการ ลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป