กรม ทช. ออกปฏิบัติงานสำรวจ และติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเล พร้อมเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเลบริเวณพื้นที่ทางทะเลกองหินแดง จ.กระบี่

Release Date : 15-11-2022 00:00:00
กรม ทช. ออกปฏิบัติงานสำรวจ และติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเล พร้อมเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเลบริเวณพื้นที่ทางทะเลกองหินแดง จ.กระบี่

กรม ทช. ออกปฏิบัติงานสำรวจ และติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเล พร้อมเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเลบริเวณพื้นที่ทางทะเลกองหินแดง จ.กระบี่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดกระบี่ ออกปฏิบัติงานสำรวจ และติดตามสถานภาพทรัพยากร และเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเลพื้นที่ทางทะเลกองหินแดง และพื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ ติดตามดูแลทุ่นจอดเรือที่ได้ทำการติดตั้งไว้เพื่อป้องกันการทิ้งสมอทำลายทรัพยากรปะการัง

โดยใช้เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 217 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กับชาวประมง ให้ทำการประมงที่ถูกกฎหมาย และให้นำขยะพลาสติกกลับไปจัดการบนฝั่ง ในการนี้ได้แจ้งให้ระวังป้องกันรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการประกาศของจังหวัดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การปฏิบัติงานครั้งนี้ ไม่พบผู้กระทำผิด