กรมประมงจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ให้กับผู้แทนชุมชนประมงหาดแม่รำพึง จ.ระยอง

Release Date : 23-09-2022 00:00:00
กรมประมงจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ให้กับผู้แทนชุมชนประมงหาดแม่รำพึง จ.ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง กรมประมงจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม ให้กับผู้แทนชุมชนประมงหาดแม่รำพึง จ.ระยอง

????นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานกิจกรรมส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมงตาม "โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 36 พรรษา 8 มกราคม 2566

????โดยมี พล.ร.ต.ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ,นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, นาวาเอกสมภูมิ ประยูรอนุเทพ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจกรรมพลเรือนทหารเรือ, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง , ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , คณะกรรมการโครงการฯ และมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องชาวประมงในพื้นที่ร่วมงาน เพื่อเป็นสักขีพยานกว่า ชมนิทรรศการด้านการประมง การจัดวางปะการังเทียม และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

????สำหรับการจัดวางปะการังเทียมในวันนี้ใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร นำไปจัดวาง เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ จำนวน 2 แหล่ง 2 จังหวัด ได้แก่ แหล่งที่ 1 : พื้นที่หาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 430 แท่ง แหล่งที่ 2 : พื้นที่บ้านหน้าศาลเหนือ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 440 แท่ง ซึ่งรวมแล้วมีการจัดสร้างปะการังเทียมทั้งหมด 870 แท่ง เป็นการสนับสนุนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเล และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยารกรธรรมชาติทางทะเลให้มีความสมดุลและยั่งยืนต่อไป