ภาคธุรกิจเดินหน้าโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน

Release Date : 25-11-2019 10:18:06
ภาคธุรกิจเดินหน้าโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน

30 องค์กรธุรกิจเอกชน ย่านรัชดาฯ เดินหน้าโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดการสร้างขยะอย่างเป็นระบบร่วมกัน
 
ภาคสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ บนถนนรัชดาภิเษก ทั้งหมด 14 องค์กร 12 ธุรกิจสังคม และ 5 องค์กรพันธมิตร ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6 แสนตารางเมตร และประชากร 3 หมื่นคน ร่วมมือกันหลังพบว่า อุณหภูมิโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของเมือง และประเทศไทยได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รวมถึงที่ผ่านมาพบว่ามีขยะในทะเลไทยมากเป็นอันดับ 6 ของโลกด้วย จึงร่วมกันหาแนวทางลดการใช้พลาสติกและโฟม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลดการเบียดเบียนทรัพยกรธรรมชาติและทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างนิเวศที่สมดุล ด้วยการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้พลาสติกและโฟม รวมถึงการทบทวนประมวลผลปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายองค์กรที่ต้องทำให้ลดลงกว่าเดิม พร้อมทั้งช่วยกันพัฒนาการจัดเก็บขยะ และหาทางแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
 
จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลยกให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ทำให้ล่าสุดไทยสามารถขยับอันดับประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุดอันดับที่ 6 มาเป็นอันดับ 10 จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่พยายามจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟมมากขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าในพื้นที่ย่านธุรกิจบนถนนรัชดาภิเษกจะเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆได้นำไปขยายผลดำเนินการในลักษณะเดียวกันได้
 
เช่นเดียวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เร่งขับเคลื่อนมาตรการงดให้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้หารือกับ 50 เครือข่าย ที่ประกาศพร้อมงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง (ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน) ร่วมกันกำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนในการรองรับสถานการณ์  โดยผู้ประกอบการกังวลว่าในแต่ละภูมิภาคอาจยังไม่ทราบมาตรการนี้  จึงขอให้กระทรวงฯ เร่งทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องมากขึ้น