อนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล จ.ตรัง

Release Date : 01-10-2019 18:33:02
อนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล จ.ตรัง

หลังเกิดกรณีมาเรียม พะยูนน้อยแห่งเกาะลิบง ตายลงจากปัญหาขยะพลาสติกได้ช่วยปลุกกระแสอนุรักษ์พะยูนขึ้นมาอีกครั้ง เช่นเดียวกับโครงการวิจัยอนุรักษ์พะยูนและชาวบ้านได้ร่วมกันหาแนวทางอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่ของประเทศไทย 
 
ทีมวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันหาแนวทางอนุรักษ์พะยูนของประเทศอย่างยั่งยืนและอนุรักษ์พะยูนฝูงสุดท้ายของประเทศไทย เนื่องจากลิบงเป็นเกาะที่มีพะยูนมากที่สุดของไทยประมาณ 180 ตัว และมีแหล่งหญ้าทะเลอาหารของพะยูนขนาดใหญ่ จำเป็นต้องรักษา ควบคู่กับการต่อยอดความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการวางแนวทางเพิ่มจำนวนประชากรพะยูน และลดอัตราการตายให้ได้มากที่สุด
 
เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา สกสว. ได้สนับสนุนให้ประชาชนที่เกาะลิบง ร่วมทำโครงการวิจัยอนุรักษ์พะยูน เพราะพบว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากผลกระทบจากการท่องเที่ยว การทำประมง และการไล่ล่าตามความเชี่อ เมื่อได้ร่วมโครงการวิจัยฯ ชาวเกาะลิบงรู้สึกผูกพัน รักและสงสารพะยูน เกิดกระบวนการปกป้องพะยูน ส่งผลให้จำนวนพะยูนเพิ่มขึ้น จาก170 ตัว ปัจจุบันมีมากถึง 200 ตัว
 
โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เกาะลิบงจะมีกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะถือเป็นกิจกรรมใหญ่หลังจากมาเรียมได้ตายลง