หญ้าทะเล

Release Date : 14-12-2017 16:07:21
หญ้าทะเล

ความสำคัญของหญ้าทะเล
เป็นอาหารของสัตว์ทะเล เช่น พะยูนและเต่าทะเล
เป็นที่อยู่อาศัย และหลบซ่อนศัตรูของสัตว์ทะเลหลายชนิด
เป็นแหล่งความรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ
เป็นแหล่งผสมพันธุ์ วางไข่
ช่วยชะลอกระแสนํ้าที่พัดเข้าหาชายฝั่ง
ช่วยหมุนเวียนและสะสมแร่ธาตุ และกรองของเสีย
………………………………………………………………………………………………………………………
รู้จักหญ้าทะเล
หญ้าทะเล คือ พืชชั้นสูงในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีดอกและเมล็ดมีการปรับตัวและวิวัฒนาการเพื่ออยู่ในทะเล โครงสร้างคล้ายหญ้าบกเติบโตในเขตชายฝั่งนํ้าตื้นที่มีคลื่นลมสงบ ความเค็มคงที่และค่อนข้างใสขึ้นดีในพื้นที่ทรายปนโคลน
………………………………………………………………………………………………………………………
ในประเทศไทยพบหญ้าทะเล 13 ชนิด ซึ่งแบ่งได้ง่ายๆ ตามลักษณะของใบเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีใบแบนยาวหรือใบกลมยาว 8 ชนิดและกลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปรี 5 ชนิด
………………………………………………………………………………………………………………………
ตรัง แหล่งที่พบหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุดอยู่ที่จังหวัด ตรัง
………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนประกอบของหญ้าทะเล
ใบ เป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร มีรูปร่างแตกต่างการตามแต่ชนิดของหญ้าทะเล
เหง้า เป็นส่วนของลำต้นที่เจริญคืบคลานไปใต้พื่นผิวดิน
ราก เป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุจากในดิน ทั้งยังช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดิน
……………………………………………………………………………………………………………………… 
หญ้าชะเงาใบเล็ก (Halophila minor)
หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis)
หญ้าชะเงาใบใหญ่ (Halophila major)
หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia)
หญ้าชะเงาแคระ (Halophila beccarii)
หญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium) 
………………………………………………………………………………………………………………………
จังหวัดตรัง พบหญ้าทะเล จำนวน 12 ชนิดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี
หญ้าคาทะเล (Enhalus acorides) หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii)
หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis)
หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) หญ้าชะเงาใส (Halopphila decipiens)
………………………………………………………………………………………………………………………
หญ้าทะเลชนิดที่เป็นอาหารของพะยูน หญ้าทะเลชนิดที่เป็นอาหารของเต่าทะเล