ปลาพะยูน

Release Date : 14-12-2017 18:37:01
ปลาพะยูน

 
• พะยูนอยู่ร่วมกันเป็น ครอบครัวหลายครอบครัว จะหากินเป็นฝูงใหญ่
• พะยูนออกลูกครั้งละ 1 ตัว ใช้เวลาตั้งท้องนาน 13 เดือน
• ลูกแรกเกิดกินนมจากแม่พร้อมทั้งเริ่มหัดกินหญ้าทะเลและอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับแม่ตลอดเวลาเป็นเวลาประมาณปีครึ่งถึงสองปี
• โตเต็มที่เมื่อมีอายุ 9 ปี
• พะยูนมีอายุยืนยาวประมาณ 45 -70 ปี
………………………………………………………………………………………………………………………
รู้จัก “พะยูน” 1 ในสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย / ดูหยง / หมูดูด / หมูน้ำ
 
ในอดีตชาวบ้านคิดว่าพะยูนเป็นนางเงือก เพราะลักษณะลำตัวรูปทรงกระสวยที่ค่อนข้างอ้วนแต่ป้อมสั้น ไม่เพรียวเหมือนโลมา ชาวใต้นิยมเรียกพะยูนว่า “ดูหยง" และยังเรียกพะยูนอีกชื่อหนึ่งว่า “หมูนํ้า”หรือ "หมูดูด" ซึ่งอาจมาจากลักษณะรูปร่างที่อ้วนพร้อมทั้งมีขนตามลำตัวและลักษณะการกินอาหารที่คล้ายหมูก็เป็นได้
 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ DUGONG DUGON
 
“พะยูน” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านมที่อาศัยอยู่ในทะเล เชื่อว่าพะยูนเคยอาศัยหากินอยู่บนบก และมีบรรพบุรุษที่ใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของช้าง สายพันธุ์ของพะยูนได้มีวิวัฒนาการลงไปอยู่ในนํ้าและไม่กลับขึ้นมาอยู่บนบกอีกเลย
………………………………………………………………………………………………………………………
• พะยูนสามารถกลั้นหายใจใต้นํ้าได้นาน 3 - 5 นาที ก่อนว่ายขึ้นมาหายใจบนผิวนํ้า
• พะยูนสามารถใช้ครีบ "เดิน" กินหญ้าทะเลได้ ครีบของพะยูนขยับได้ดีเหมือนครีบของแมวนํ้า แต่ถ้าพะยูน
      ว่ายนํ้า มันจะหุบครีบและใช้หางว่ายอย่างเดียว
• ปกติว่ายนํ้าความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง
• หากตกใจ หรือหนีสิ่งผิดปกติ 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………………………
• ตัวโตเต็มที่อาจยาวถึง 3 เมตรและหนักได้ถึง 200-300 กิโลกรัม
• ลำตัวมีสีเทาอมชมพูหรือนํ้าตาลเทา
• อาหารของพะยูนคือ หญ้าทะเลตามพื้นท้องทะเลชายฝั่ง
• การทำนายอายุของพะยูนต้องศึกษาจากเขี้ยวของพะยูน
………………………………………………………………………………………………………………………