ปะการังเทียม

Release Date : 23-11-2017 16:49:50
ปะการังเทียม

๒. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในกองปะการังเทียม

        2.1 แผนที่แสดงแหล่งปะการังธรรมชาติและปะการังเทียม

        2.2 การศึกษาด้านประชาคมสัตว์น้ำบริเวณกองปะการังเทียม

                การเปลี่ยนแปลงของสัตว์เกาะติดบริเวณพื้นผิวของปะการังเทียม พื้นผิวของปะการังเทียมมีลักษณะแข็ง จึงเหมาะสมต่อการยึดเกาะของสัตว์เกาะติด ซึ่งกรองกินอาหารที่เป็นตะกอนแขวนลอยหรือแพลงก์ตอนที่มากับมวลน้ำ

 

การเริ่มต้นของระบบนิเวศปะการังเทียม

 

 

 

ปะการังจาน Turbinariasp.

1.ดาวขนนกสีเขียว Lamprometrapalmate

ฟองน้ำหนามสีขาว Callyspongiasp. ปะการังโขด Poritessp.

ปลิงทะเลหนวดกิ่งไม้สีเขียว

Colochirus quadrangularis

ฟองน้ำ Haliclonasp.

กัลปังหา Echinomuriceasp.

1.ปะการังสมองร่องเล็ก Leptoria Phrygia

2.ปะการังโขดPoritessp.

กัลปังหา Echinomuriceasp.

1.ปะการังจาน Turbinariasp.

2.ปูหิน Charybdissp.
กัลปังหา Subergorgiasp. หอยมือหมี Hyotissa hyotis
ปลิงลูกปัด Opheodesoma  sp. ปะการังจาน Turbinariasp.